הדפסה

תרגול אנגלית - דקדוק - מילות יחס

 

חידונים תיקיתה

 

תתבוננו היטב בתמונה הבאה, ונסו להשלים את מלות היחס המתאימות ביותר.


מחסן מילות יחס:

על=on | מול=in front of | ליד=near | בתוך=in | מתחת=under | מאחורי=behind


מילון - פירושי מילים

אתם יכולים להיעזר במילון שלנו, או למצוא את הפירוש לפי המספרים:

1=סירה

boat

2=נמלים

ants

3=חרק

bug

4=פרפר

butterfly

5=פרח

flower

6=שמש

sun

7=פטריות

mushrooms

8=אבנים

rocks

9=נחש

snake

10=שיח

bush

11=ברווז

duck

12=בית

house

13=מים

water

14=עלה

leaf

15=ילד

boy

16=דשא

grass

17=שמיים

sky

תרגול אנגלית דקדוק מילות יחס

 

1. The boat is ________________________________________________ the water.

2. The ants are ______________________________________________ the grass.

3. The bug is _______________________________________________ the leaf.

4. The butterfly is ___________________________________________ the flower.

5. The boy is ____________________________________________ the house.

6. The sun is _____________________________________________ the sky.

7. The rocks are ___________________________________________ the snake.

8. The cat is __________________________________________________ the roof.

9. The duck is __________________________________________________ the mushrooms.

10. The snake is _______________________________________________ the rocks.

11. The flower is ________________________________________________ the rocks.

12. The bush is _________________________________________________ the house.