הדפסה

חידון שבועות תפזורת - פתרונות

תפזורת לחג השבועות - חידונים לחגים תיקיתה

שבועות - תפזורת

 

מצאו את המילים הבאות הקשורות לשבועות:

שבועות, יום הביכורים, עצרת, מתן תורה, יום הקהל

שבועות תפזורת