הדפסה

פתרון חידון מילים נרדפות


חידונים תיקיתה

1.
פחד מורא חלום חשש
כ ל ר מ

2.
ירח
לבנה
סהר
כדור
ל
נ
ו
צ


3.
סבא
רע
חבר
עמית
ו
ע
ש
ת

4.
כלב
אריה
לביא
כפיר
נ
צ
ה
ש

5.
מתנה
תמונה
שי
מנחה
א
ו
י
ס

6.
קץ
קוף
סוף
שלהי
פ
ש
ל
ג

7.
שמים
מרום
ענן
רקיע
נ
מ
ל
ס

8.
דל
עני
רש
מוקיון
ג
ז
ח
א

9.
חושך
עצב
יגון
קדרות
ד
ה
ע
פ


10.
אדום
ארגמן
סגול
שני
ט
ק
מ
ת

11.
ריב
מדון
קטטה
צעקה
י
מ
נ
כ

12.
אפלה
קרן חשכה
עלטה
ק
ב
ד
ה

13.
מלאכה
מקצןע
תיק
משלוח-יד
ז
ש
ו
צ

14.
רעש
רש
עני
אביון
ד
ח
ס
ע

15.
אכזר
ציד
זד
רשע
ג
ו
ד
נהפתגם : רצונו של אדם כבודו

פירוש: יש לכבד את הרצון של האדם גם אם רצונו לא נראה לך (כל עוד רצונו לא פוגע באחר).