פתרון חידון "חשבו את העודף"


1. 65
2. 5
3. 15
4. 45
5. 1
6. 64
7. 35
8. 111
9. 45
10. 23

צירופי מילים תיקיתה