פתרון חידון גימטריה - יכולות

 

 

"מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"

 

 

חידונים גימטריה יכולות yecholot
חידונים תיקיתה