הדפסה
 

חידון תרגילי צביעה מעורב לראש השנה


פתרו את התרגילים המופיעים בחלקי הציור.

אם התוצאה היא זוגית - צבעו את החלק באדום.

אם התוצאה היא אי-זוגית - צבעו את החלק בכחול.

 

פתרונות

 

חידון תרגילי צביעה מעורב לראש השנה

 

חידונים תיקיתה