חידון קיצורים


חידון קיצורים תיקיתה
מצא את פירוש הקיצורים הבאים.
העתק לתחתית את האות במיקום המודגש בכל שורה.
אם פירשת נכון, תתקבל אימרה ידועה.

1. להד"ם           = לא היו דברים מעולם
2. מו"ל             = _ _ _ _ _   _ _ _ _
3.מוצ"ש            = _ _ _ _ _   _ _ _
4. ארה"ב          = _ _ _ _ _   _ _ _ _ _
5. בהמ"ש         = _ _ _   _ _ _ _ _
6. ע"ש             = _ _    _ _
7. דוא"ל           = _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
8. י-ם              = _ _ _ _ _ _ _
9.חוה"מ           = _ _ _    _ _ _ _ _
10.א"י             = _ _ _    _ _ _ _ _
11. גבינ"צ        = _ _ _ _ _    _ _ _ _ _
12. רמטכ"ל     = _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _
13. ר"ת          = _ _ _ _    _ _ _ _ _
14. בע"פ        = _ _ _    _ _
15. אונ'         = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
הפתגם : א _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

חידונים תיקיתה