חידון צירופי מילים

חידון צירופי מילים תיקיתה


גופי מבטיח לרקוד אם תרשמו את צירוף המילים שמתאים לתמונות

בהצלחה !!!

פרח גופי יושב פרח פרח
צירופי-מילים-בית + צירופי-מילים ספר
צירופי-מילים פטיש + צירופי-מילים-לב
צירופי-מילים שפתיים +
צירופי-מילים ידיים + צירופי-מילים זהב
חידונים-צירופי-מילים + צירופי-מילים ים
צירופי-מילים מנוף + צירופי-מילים יד
צירופי-מילים רגל +
+ צירופי-מילים כדור-פורח
צירופי-מילים פנקס +
+
חידונים תיקיתה