חידון פירות מבולבלים

 
אמא ביקשה מדנה לרכוש עבורה מספר פירות במכולת של יעקב, אבל כל האותיות התבלבלו...
סדרו את האותיות המבולבלות, כך שתתקבל רשימה עם 9 פירות שונים.
בידקו את הפתרון שלכם ← חידונים תיקיתה

1. מנעבי
2. מינול
3. נולמ פירות וירקות
4. חבטיא
5. חפות
6. אנתה
7. זפיש
8. הבננ
9. ספרקא