אותיות באנגלית לימוד אנגלית לילדים

חידון פורים

 
חידות לילדים
חידונים לפורים

1. מגי _ _           = תו מוסיקלי
2. _ _דכי           = אדון
3. א_ _וורוש       = מרגיש
4. _ _תר            = קלף ששווה לאחד
5. ו_ _ _           = תשתי בפקודה
6. ר_ _ן            = חרק מעופף מכרסם בגדים
7. כ_ _             = מטייל
8. _ _ביט          = מזמר
9. _ _ _ _י המן  = שומעים איתה
10. מש_ _ _      = כותבים עליו בכיתה
11. א_ _            = מילה נרדפת לגר
12. _ _יכה         = כסף שמשלמים למדינה