חידון ירקות מבולבלים

 
אמא ביקשה מדני לרכוש עבורה מספר ירקות במכולת של יעקב, אבל כל האותיות התבלבלו...
סדרו את האותיות המבולבלות, כך שתתקבל רשימה עם 6 ירקות שונים.
בידקו את הפתרון שלכם ← פתרונות

1. הסח
2. ברוך 
3. צלב חידון ירקות
4. חופת מדאה
5. טשראיוק
6. טבטה