הדפסה

חידון חשבון לט"ו בשבט

 

חידונים תיקיתה

 

פתרונות

 

חשבו כמה פרחים עליכם לצייר על כל עץ. פתרו את התרגיל, והתוצאה שתתקבל היא מספר הפרחים שיש לצייר.

ראו דוגמא בתרגיל 1:

1.  חידון ט"ו בשבט חשבון - חידונים תיקיתה

25-
20
5

2. חידון ט"ו בשבט חשבון - חידונים תיקיתה

33-
29

 

 

 

 

 

3. חידון ט"ו בשבט חשבון - חידונים תיקיתה

 

 

 

 

 

96-
87

4. חידון ט"ו בשבט חשבון - חידונים תיקיתה

48-
46

5.חידון ט"ו בשבט חשבון - חידונים תיקיתה

31-
26

6. חידון ט"ו בשבט חשבון - חידונים תיקיתה

87-
86

 

 

 

 

7. חידון ט"ו בשבט חשבון - חידונים תיקיתה

 

 

 

 

94-
88

8. חידון ט"ו בשבט חשבון - חידונים תיקיתה

11-
7

9. חידון ט"ו בשבט חשבון - חידונים תיקיתה 7X0
10.חידון ט"ו בשבט חשבון - חידונים תיקיתה 3X2