הדפסה

חידון חשבון לחנוכה

 

חידונים תיקיתה

 

פתרונות

 

חשבו כמה להבות עליכם לצייר לכל חנוכיה. פתרו את התרגיל, והתוצאה שתתקבל היא מספר הלהבות שיש לצייר.

ראו דוגמא בתרגיל 1:

1.  חידון חשבון לחנוכה

74-
70
4

2. חידון חשבון לחנוכה

65-
57

3. חידון חשבון לחנוכה

43-
36

4. חידון חשבון לחנוכה

28-
26

5.חידון חשבון לחנוכה

31-
26

6. חידון חשבון לחנוכה

77-
76

7. חידון חשבון לחנוכה

94-
88

8. חידון חשבון לחנוכה

11-
8

9. חידון חשבון לחנוכה 10X0
10.חידון חשבון לחנוכה 2X2