הדפסה

חידון חשבון יום המשפחה

 

חידות-לילדים-יום-המשפחה

 

פתרונות

 

חשבו כמה פרצופים עליכם לצייר בכל כרכרה. פתרו את התרגיל, והתוצאה שתתקבל היא מספר הפרצופים שיש לצייר.

ראו דוגמא בתרגיל 1:

1.  חידון יום המשפחה בחשבון - חידונים תיקיתה

33-
30
3

2. חידון יום המשפחה בחשבון - חידונים תיקיתה

15-
10

 

 

 

 

3. חידון יום המשפחה בחשבון - חידונים תיקיתה

 

 

 

45-
37

4. חידון יום המשפחה בחשבון - חידונים תיקיתה

12-
9

5.חידון יום המשפחה בחשבון - חידונים תיקיתה

51-
45

6. חידון יום המשפחה בחשבון - חידונים תיקיתה

99-
98

 

 

 

 

7. חידון יום המשפחה בחשבון - חידונים תיקיתה

 

 

 

 

34-
28

8. חידון יום המשפחה בחשבון - חידונים תיקיתה

22-
17

9. חידון יום המשפחה בחשבון - חידונים תיקיתה 90X0
10.חידון יום המשפחה בחשבון - חידונים תיקיתה 2X2