הדפסה

 

חידון אנגלית פתגמים - 3

 
 
חידונים
 
כדי לקבל את הפתגם, יש לכתוב את האות הראשונה של תרגום המילה לעברית.  בפתגם יש 4 מילים.
דוגמא: APPLE זה תפוח בעברית, ולכן יש לכתוב את האות ת' בשורה הראשונה.
 
1.
_ת_ = APPLE
ֹ_________ = COW
_________ = HOURSE
ֹ_________ = PUPIL
 
2.
_________ =ERASER
ֹ_________ = JAM
ֹ_________ = VAN
ֹ_________ = HOUSE
ֹ_________ = HIPPO
 
3.
_________ = LEMON
ֹ_________ = MOM
 
 
4.
ֹ_________ = NINE
_________ = BUTTERFLY
ֹ_________ = BOOK
ֹ_________ = BAG