הדפסה

 

חידון אנגלית פתגמים - 1

 
 
חידונים
כדי לקבל את הפתגם, יש לכתוב את האות הראשונה של תרגום המילה לעברית.  בפתגם יש 5 מילים.
דוגמא: TREE זה עץ בעברית, ולכן יש לכתוב את האות ע' בשורה הראשונה.
 
1.
_ע_ = TREE
ֹ_________ = NIGHT
 
2.
_________ = LEG
ֹ_________ = LOVE
_________ = SIX
 
3.
_________ = HIPPO
ֹ_________ = BIG
ֹ_________ = PRINCESS
ֹ_________ = HOUSE
 
4.
_________ = SCHOOL
ֹ_________ = VET
ֹ_________ = HELP
ֹ_________ = NOISE
 
5.
_________ = MOUNTAIN
ֹ_________ = HAT
ֹ_________ = VAN
ֹ_________ = DUCK
ֹ_________ = MOUSE