הדפסה

חידון אנגלית לראש השנה


האותיות המסומנות ב- ___ יוצרות
אמרה הקשורה לראש השנה

פתרונות

1.       _ _ _ _ = SHOFAR
2.       _ _ _   _ _ _ _  = ROSH HASHANA
3.     _ _ _ _ _ = TROOAA
4.    _ _ _ _ _ = SHVARIM
5.     _ _ _ _ = TISHREY
6.     _ _ _ _ _  = RIMON
7.    _ _ _ _ _ = TKIAA
8.    _ _ _ _ _ _ _ = SHANA TOVAחידונים תיקיתה