הדפסה

 

חידון אנגלית לסוכות

 
1. תרגמו לעברית את הכתוב באנגלית ושבצו את התשובות במקומות המתאימים.
2. רכזו את כל האותיות המסומנות ב- ___, וקבלו ביטוי משיר מפורסם של חג הסוכות.
 
פתרונות
 
 
1.     _ _ _ = HADAS
2.     _ _ _ _ _ _ _ = KISHUTIM
3.    _ _ _ _ = SUKA
4.    _ _ _ _ _ = ETROG
 
 
5.    _ _ _ _ = TISHREY
6.     _ _ _ _   _ _ _ _ = ALIYA LAREGEL
7.    _ _ _ _  = LULAV
8.    _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ = ARBAAT HAMINIM

 

חידונים תיקיתה